MİSYON-VİZYON
MİSYON

Türkçe ve yabancı dilleri öğretmek amacıyla gerekli alt yapı ve eğitim ortamını sağlamak. Yurt içi veya yurt dışından üniversitemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü  tanıtmak. Türkçe ve başka dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yapmak ve bu alanlarda eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

VİZYON

Türkçe'nin ögretilmesinde çağın gereklerine uygun metod ve teknolojileri kullanarak, uygulamaya yönelik eğitim-öğretim ve araştırma yapmak.
Avrupa dilleri ortak çerçeve programına uygun olarak yeni dil öğretimi yöntem ve teknikleri geliştirmek bu alanda yapılan çalışmalara öncülük eden bir kurum olmak.