İdari Personel
Yönetim
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KUNDAKCI
Merkez Müdürü
mustafakundakci[at]karabuk.edu.tr
3704187690 / 3001
Öğr. Gör. Yılmaz BACAKLI
Merkez Müdür Yrd.
yilmazbacakli[at]karabuk.edu.tr
3704187690 / 3004
Sekreter
Diğer Ahmet ERSÖZ
Sekreter
ahmetersoz0[at]gmail.com
3704187690 / 3003