İdari Personel
Yönetim
Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL
Merkez Müdürü
ibrahimkurtul@karabuk.edu.tr
3704187690 / 3003
Dr. Öğretim Üyesi Zafer TOPAK
Merkez Müdür Yrd.
z.topak@karabuk.edu.tr
3704187690 / 3001
Öğr. Gör. Mustafa KARACA
Merkez Müdür Yrd.
mustafakaraca@karabuk.edu.tr
3704187690 / 3004
Sekreter
İşçi Ahmet ERSÖZ
Sekreter
ahmetersoz@karabuk.edu.tr
3704187690 / 3003
İşçi Ahmet ERSÖZ
Sekreter
ahmetersoz@karabuk.edu.tr
3704187690 / 3003